งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 31
(ผู้เข้าชม51)
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด,พนักงานช่วยเหลือคนไข้   ( 27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 ) สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราเงินเดือน : 7590-15960 บาท ระดับก
งานราชการ 32
(ผู้เข้าชม42)
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้   ( 1 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2560 ) สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราเงินเดือน : 7590-8300 บาท ระดับก
งานราชการ 33
(ผู้เข้าชม34)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   ( 26 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระ
งานราชการ 34
(ผู้เข้าชม92)
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,แพทยแผนไทย,นักจิตวิทยาคลินิก ( 27 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,แพทยแผนไทย,นักจิตวิทยาคลินิก(โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า) อัตร
งานราชการ 35
(ผู้เข้าชม150)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวส.)   ( 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวส.) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระ
งานราชการ 36
(ผู้เข้าชม15)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งลูกมือช่าง (สวส.)   ( 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ลูกมือช่าง (สวส.) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ม.ศ.๓,ม.


งานราชการ 37
(ผู้เข้าชม64)
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ   ( 27 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2560 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 38
(ผู้เข้าชม36)
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ)   ( 27 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2560 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 หรือ 15,800 - 17,380 บาท
งานราชการ 39
(ผู้เข้าชม135)
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน   ( 27 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2560 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 40
(ผู้เข้าชม20)
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏฺิบัติงาน   ( 27 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2560 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างเขียนแบบปฏฺิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง