งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ


งานราชการ 31
(ผู้เข้าชม58)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน   ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิ
งานราชการ 32
(ผู้เข้าชม55)
สถาบันสุขภาพเด็ก รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน   ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็ก) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
งานราชการ 33
(ผู้เข้าชม46)
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบั
งานราชการ 34
(ผู้เข้าชม48)
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัต
งานราชการ 35
(ผู้เข้าชม48)
รพ.ราชวิถี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (รพ.ราชวิถี)   ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (รพ.ราชวิถี) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัต
งานราชการ 36
(ผู้เข้าชม45)
รพ.เลิดสิน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (รพ.เลิดสิน) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัต


งานราชการ 37
(ผู้เข้าชม135)
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)    ( 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท
งานราชการ 38
(ผู้เข้าชม61)
สำนักงานประมงจังหวัดตราด รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง  ( 4 ธันวาคม - 14 ธันวาคม 2560 ) กรมประมง
สำนักงานประมงจังหวัดตราด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดตราด) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่า
งานราชการ 39
(ผู้เข้าชม132)
โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   ( 21 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ(โรงพยาบาลปทุมธานี) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่
งานราชการ 40
(ผู้เข้าชม98)
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( 22 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริห